Skip to main content
Група „Гъбка” – яслена
ІІ-гр.Кюстендил, ул. „Велбъжд” №7
 

10 gabka

Гъбка червенушка
мъничка пъструшка,
кацнала в горичка,
със чадър в ръчичка.
За нас се грижат:
Мед. сестри: Галина Георгиева Азова
Евдокия Георгиева Зарева
Пом. възпитател: Ангелинка Николова Николова
gabka-2022-2023