Skip to main content
Група „Светулка” – разновъзрастова
– с.Слокощица, община Кюстендил

07 svetulka

Тук на село си живеем
играем, учим се и пеем,
ходим боси по тревата,
билки сбираме в гората,
рибки си ловим в реката.
 
Кое е най - веселото място, където игрите не свършват?
 
То се знае, в група „Светулка” с екип:
учителки: г-жа Марина Иванова Христова
г-жа Катя Живкова Кръстева
пом. възпитател: Емилия Живкова Петрова
 
svetulka-2022-2023