Дневен режим за група „Детелина“ за учебната 2022/2023 година

2022-2023-dr-detelina.pdf

Дневен режим за група „Зайче“ за учебната 2022/2023 година

2022-2023-dr-zaiche.pdf

Дневен режим за група „Калинка“ за учебната 2022/2023 година

2022-2023-dr-kalinka.pdf

Дневен режим за група „Кокиче“ за учебната 2022/2023 година

2022-2023-dr-kokiche.pdf

Дневен режим за група „Лъвчета“ за учебната 2022/2023 година

2022-2023-dr-lavcheta.pdf

Дневен режим за група „Пчеличка“ за учебната 2022/2023 година

2022-2023-dr-pchelichka.pdf

Дневен режим за група „Светулка“ за учебната 2022/2023 година

2022-2023-dr-svetylka.pdf

Дневен режим за група „Синчец“ за учебната 2022/2023 година

2022-2023-dr-sinchec.pdf

Дневен режим на група „Славейче“ за учебната 2022/2023 година

2022-2023-dr-slaveiche.pdf

Дневен режим за група „Слънце“ за учебната 2022/2023 година

2022-2023-dr-slance.pdf

 
 
 

Групите на детска градина "Слънце" - Кюстендил