1. Проект BG05M20P001-2.002-0001 на МОН „Студентски практики – Фаза 1” финансиран от ОП НОИР - да подпомогнем подобряването на качеството на образование чрез предоставяне на възможности за придобиване на практически опит и усъвършенстване на практическите умения на студентите от висшите училища в съответствие с потребностите на пазара на труда
  2. Спортен проект „Спорт за децата в детската градина” – занимания по баскетбол.
  3. Проект „Творческа активност на децата в процеса на двигателната активност на детската градина” - усъвършенстване на двигателните умения и качества в игри и игрови ситуации
  4. Игра с награди "ХИЛЯДИ ДЪРВЕТА ЗА ДЕЦАТА НА БЪЛГАРИЯ" организирана и управлявана от Фондация "77", регистрирана като естествено продължение на инициативата "Когато станем 100 000 ще посадим гора", която има за цел засаждане на милиони нови дървета за България.
Научете повече:
 
Проект "Активно приобщаване в системата на предучилищното образование"
Дейности по Национална програма "Успяваме заедно"
"Зелена и чиста детска градина"
Национална програма "Успяваме заедно"
Успешно финализиран проект
„ Земята е наша и ние трябва да я пазим“
ОДЗ”СЛЪНЦЕ”-СЛЪНЧЕВ И ЗЕЛЕН ДОМ ЗА НАШИТЕ ДЕЦА
Зелено училище
„ЗА ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА – 2015г.“
Проект Ученически и студентски практики
Дейности по проекта „Фолклорът – европейски междукултурен мост” продължават
Групата на ОДЗ „Слънце” в с. Слокощица посрещна гости от Франция
Децата от ОДЗ „Слънце” учиха чужденци на български хора
Здраве и сила
„Фолклорът-европейски междукултурен мост” октомври.2010_Турция