Проект „Малки еколози за зелена детска градина“

 

rv 2021 logo

ДГ „Слънце“, град Кюстендил стартира проект „Малки еколози за зелена детска градина“ от Националната кампания „Чиста околна среда - 2020 г.“ на тема: „Обичам природата и аз участвам“.

Малки еколози за зелена детска градина

През месец юни 2020г. в ДГ „Слънце“, град Кюстендил стартира проект „Малки еколози за зелена детска градина“ от Националната кампания „Чиста околна среда - 2020 г.“ на тема: „Обичам природата и аз участвам“.
Предвидените проектни дейности имат за цел да създадат по - благоприятна среда за възпитание и игри на децата и да бъде изградено положително отношение на малките към околната среда - почвата, водата, флората и фауната. Това е свързано и с повишаване на екологичната култура, чрез участие с доброволен труд на родителската общност и педагогическия персонал.
Особено важно е формирането на естетически възприятия у децата чрез оборудване на образователната им среда със съвременни функционални съоръжения.
В края на месец юни 2020 г. с участието на деца и родители беше почистен двора на детската градина във филиал „Здравец“ ул. „Велбъжд“№7 , бяха подрязани сухите клони и храсти и облагородени съществуващите тревни площи.
В началото на месец юли бе организирана еко инициатива с участието на децата от всички групи в сградата за озеленяване, засаждане на цветя, почистване и грижа за растенията. Проведените занимания на открито (поливане, окопаване, плевене, боядисване и др.), под ръководството на учителите, приобщиха децата към околната среда и пробудиха у тях усещане за собствен принос за опазване на света и самочувствие на можещи и знаещи личности.
Във времето на извънредната епидемиологична обстановка, родителите участваха поотделно с индивидуални задачи, свързани с разбиване на бетонните стъпала, почистване и подравняване на площадките за игра на децата.
Изготвена бе еко програма за допълнителни форми на педагогическо взаимодействие за децата от групи: „Калинка“, „Слънце“ и „Синчец“, съобразени с възрастовите им особености и образователните стандарти. Те ще бъдат представени чрез изложби, драматизации, празници и тържества сред природата, зелени уроци и др. всяка сряда от предстоящите месеци.
Успешната реализация на проект „Малки еколози за зелена детска градина“ ще създаде предпоставка за подобряване на околната среда и екологичната обстановка сред която растат и се възпитават децата. Добре поддържаните зелени площи са важни и за градското биоразнообразие като част от решаването на проблемите, свързани с опазването на околната среда.