Проект „Малки еколози за зелена детска градина“

 

rv 2021 logo

ДГ „Слънце“, град Кюстендил стартира проект „Малки еколози за зелена детска градина“ от Националната кампания „Чиста околна среда - 2020 г.“ на тема: „Обичам природата и аз участвам“.

Игра и преживяване сред природата

Приключи изпълнението на задачите по Дейност 2 - озеленяване и засаждане на цветя, част от проект "Малки еколози за зелена детска градина" /ПУДООС/.
Деца и родители озелениха и засадиха цветя в част от дворното пространство на ДГ "Слънце", филиал на ул. „Велбъжд“ 7.
Чрез включването си в тази дейност и следвайки примера на родителите и учителите си, децата усвоиха определени умения и навици чрез игра и преживяване сред природата.
Грижата за околната среда в детската градина им даде усещане за собствен принос към опазването на природата и самочувствие на знаещи и можещи личности.