Проект „Малки еколози за зелена детска градина“

 

rv 2021 logo

ДГ „Слънце“, град Кюстендил стартира проект „Малки еколози за зелена детска градина“ от Националната кампания „Чиста околна среда - 2020 г.“ на тема: „Обичам природата и аз участвам“.

Заедно създадохме зелено и приятно място за игра на нашите деца

През месец октомври 2020 г. в ДГ „Слънце“, град Кюстендил бе финализиран проектът, в размер на безвъзмездната финансова помощ—4957.00 лв.,„Малки еколози за зелена детска градина“, реализиран по Национална кампания „Чиста околна среда 2020“ на тема: „Обичам природата и аз участвам“ към Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда /ПУДООС/ и Министерство на околната среда и водите.
Закупени и монтирани бяха новите дворни съоръжения – влакче, оградки, пейки. Поставена бе удароустойчива настилка за обезопасяване на терена.
На 15.10.2020 г. бе организирана изложба на тема „Приятели с природата“, представяйки различни продукти и рисунки, изработени от листа, дърво, пръст, кестени, шишарки, камъни и други природни материали, събрани от децата в организирани допълнителните форми на педагогическо взаимодействие с екологична насоченост.
Проведените занимания на открито формираха у децата естетическо възприятие, приобщиха ги към околната среда и пробудиха у тях усещане за собствен принос за опазване на света и самочувствие на можещи и знаещи личности.
Успешната реализация на проекта създаде предпоставка за подобряване на околната среда и екологичната обстановка. Добре поддържаните зелени площи са важни и за градското биоразнообразие като част от решаването на проблемите, свързани с опазването на околната среда.
 Предлагаме Ви да се запознаете с подготвените от нас материали за успешното изпълнение на дейностите по проекта: