Национална програма "Успяваме заедно"

Детска градина „Слънце“ беше одобрена за бенефициент по национална програма „Успяваме заедно“ за учебната 2019/2020 учебна година.  детската личност и плавен преход от семейната среда към детската градина. ДГ „Слънце“ се включва в проектно предложение, което обхваща новопостъпилите деца в първа група през настоящата учебна година.
В изпълнението се предвижда обогатяване на материалната база на групата, закупуване на учебни помагала, създаване на кът за семейството, който да помогне на децата за плавен преход от семейна обстановка към детска градина. Също така изработване на брошури със съвети за по-лесна адаптация на децата, както и правила на групата.
На проведената родителска среща в началото на учебната година, родителите на най-малките изявиха готовност и желание да се включат активно в заложените перспективи на програмата.
Проектът е с продължителност учебната 2019/2020 година.