Храната в детската градина се приготвя в кухненски блокове на ул. „Цар Симеон I”№ 84 и ул. „Велбъжд” №7 по седмично меню, изготвено от технолог.

Детската градина предлага и детска кухня за деца от 6 месеца до 2 години.

Седмично меню детска градина 12-06-16-06-2023 г.

menu-12-06-16-06-2023-dg.pdf

Седмично меню яслени групи 12-06-16-06-2023 г.

menu-12-06-16-06-2023-yg.pdf

Седмично меню детска градина 05-06-09-06-2023 г.

menu-05-06-09-06-2023-dg.pdf

Седмично меню яслени групи 05-06-09-06-2023 г.

menu-05-06-09-06-2023-yg.pdf

Седмично меню детска градина 29-05-02-06-2023 г.

menu-29-05-02-06-2023-dg.pdf

Седмично меню яслени групи 29-05-02-06-2023 г.

menu-29-05-02-06-2023-yg.pdf